Thursday, May 13, 2010

പ്രണയം

പ്രണയം മഞ്ഞെന്നു കരുതുമ്പോള്‍ , അത് തീ മഴയായ്
ഹൃദയത്തില്‍ പതിക്കും ...
പ്രണയം ഒരു നനുത്ത തൂവലെന്നു കരുതുമ്പോള്‍
ആയിരം ചിറകുമായ് അത് പറന്നുയരും ....
പ്രണയമൊരു തെന്നലായ് ഹൃദയത്തെ തഴുകുമെന്നു കരുതുമ്പോള്‍
ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി അത് സ്വപ്നങ്ങളെ തകര്‍ക്കും ...
പ്രണയം പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മതില്‍ കെട്ടെന്ന് കരുതുമ്പോള്‍
അത് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്‍കി അല്ത്ഭുതപെടുതും ...

No comments:

Post a Comment